Headcount: regeren = vooruitzien

Headcount is een krachtige web-based planner voor administratieve processen. Het geeft inzicht in dagverwerking, kwaliteitsnormen, formatiebudget en begroting: Headcount voorspelt wanneer men buiten de gestelde service levels dreigt te raken.

Een analyse van de arbeidsproductiviteit in een financiële administratie van enig volume leert ons dat deze gemiddeld nog geen 50% is. Headcount van TPS Groep geeft deze informatie op teamniveau.Ron Goldewijk

Inzicht in administratieve processen

Het plannen van grootschalige administratieve processen is complex. Op een afdeling waarin gelijktijdig meerdere processen lopen, vallen de risico's van personeelsverzuim, inefficiëntie, en oplopende werkvoorraden moeilijk in kaart te brengen. In opdracht van TPS Groep ontwikkelden wij Headcount: een webbased planner die managers inzicht geeft in het verloop van processen en hen ondersteunt in hun onderhandelingspositie.

Vooruitzien

Headcount is software voor het plannen, monitoren en bijsturen van processen. Tegelijkertijd is het een krachtige rekentool waarmee de gevolgen van interne en externe veranderingen vroegtijdig inzichtelijk kunnen worden gemaakt. In Headcount kan een voorspelling worden gemaakt over het verloop van een proces. Gedurende het verloop van het proces kunnen wijzigingen en resultaten worden bijgehouden. Rapportages bieden duidelijk inzicht in de verschillen tussen de voorspelling en de realiteit.

Het systeem is ontwikkeld over drie assen:

  1. 1.Instroom van werk: in Headcount kan tot in detail gespecificeerd worden hoeveel instroom van werk er gedurende de looptijd van een proces wordt verwacht.
  2. 2.Beschikbare en benodigde capaciteit: door medewerkers en hun arbeidscontracten te definiëren heb je altijd overzicht over de beschikbare capaciteit.
  3. 3.Kostprijsberekening: het systeem rekent aan de hand van personeelskosten uit hoeveel een proces gaat kosten.

Het resultaat

In juli 2011 leverden we versie 3.0 op van Headcount: efficiënter, krachtiger en nóg slimmer! In Headcount 3.0 kan er zowel globaal gepland worden als op microniveau. Met Headcount is TPS Groep in staat om haar klanten snel en duidelijk inzicht te geven in de knelpunten en risico's binnen de planning van werkprocessen. Bovendien geeft Headcount 24/7 inzicht en kan het traject van de start tot het eind maximaal worden gemonitord.

Factsheet

Periode2009-2012
Huidige versie3.0