Logresult; webapplicatie voor verbetering bij distributiecentra

Webapplicatie voor prestatieverbetering bij distributiecentra

Met het opleveren van Logresult, een online learning platform voor de logistieke sector, hebben distributiecentra een helder inzicht in de prestaties en wisselen zij ideeën ter verbetering van de resultaten uit met collega filialen. Kansrijke voorstellen worden in de applicatie omgezet naar een project, waar de gebruikers het doel en de voortgang kunnen vastleggen. En natuurlijk het uiteindelijke resultaat van het project.

distributiecentrum

De opdracht; meten, operationele benchmark en projecten

“Een aantal maanden geleden heb ik Ambrero benaderd voor de herbouw van Logresult”, vertelt Paul Hehenkamp, opdrachtgever en consultant bij 4Supplychain. “Ik wilde drie onderdelen in de webapplicatie borgen.” Hieronder een overzicht:

  • Meten; het opvoeren en rapporteren van performance data
  • Operationele benchmark; de operationele verschillen achterhalen middels vragen
  • Projectmodule; ideeën verzamelen en kansrijke ideeën omzetten naar een project die de voortgang bewaakt en de besparing inzichtelijk maakt

“Met deze input en een beperkt budget zijn de ontwikkelaars aan de slag gegaan”, aldus Paul.

Herbouw van een bestaande applicatie

“Paul is bij ons gekomen met de vraag voor herbouw van zijn applicatie”, aldus Jelle van den Berg, projectleider van deze opdracht bij Ambreo. “Hierbij eerst hebben we gekeken naar het bestaande platform, gebaseerd op een forum idee, dat collega’s van verschillende vestigingen in staat stelde om ideeën uit te wisselen. Vervolgens zijn we ons gaan verdiepen in de gebruikers, met als de belangrijkste stakeholder de logistiek manager, en de branche. Samen met Paul zijn we gaan sparren om te komen tot toegevoegde waarde voor de gebruikers. Zodat zij voordeel ervaren van het gebruik van de webapplicatie.”

Snel naar een mvp

“De samenwerking is snel van start gegaan door de expertise die Ambrero in huis heeft en het meedenken met mij”, aldus Paul Hehenkamp. “Zij hebben zich verdiept in de materie en de branche en we hebben veelvuldig overleg gehad. Binnen drie maanden stond de eerste versie van de applicatie al klaar. En de nieuwe release staat al in de planning!”

De herbouw van de webapplicatie heeft veel toevoegingen en verbeteringen opgeleverd. Behalve het idee voeren gebruikers nu ook de initiële en de geprognotiseerde verwachting van het resultaat in. De applicatie geeft veel structuur begeleidt de gebruikersgroepen bij het uitvoeren van de kansrijke ideeën. Het geeft opdrachtgevers inzicht in de acties die zijn ondernomen en in het gehele proces. Vanzelfsprekend geeft het ook een overzicht van de resultaten.

“We zijn er in geslaagd om in korte tijd een kosten efficiënte oplossing te ontwikkelen, met veel functionaliteiten”, voegt Jelle toe. “Dat was een belangrijk aspect van dit project want het product moest op dat moment nog verkocht worden. Als voorbeeld; we hebben in plaats van het ontwikkelen van een vragenlijst builder gekozen voor een Excel import. Een veel voordeliger alternatief waarmee de vragenlijst bovendien makkelijk en snel kan worden aangepast."

“Ambrero denkt mee met mij als ontwikkelaar maar ook vanuit de gebruiker. Hiervoor verdiepen zij zich in de materie en de branche. Dit maakt ze een goede sparringpartner.”
Paul Hehenkamp, consultant 4Supplychain


Neem contact op met 4Supplychain

Meer dan alleen prestatieverbetering en kostenverlaging

“Met deze online applicatie hebben de gebruikers geleerd, is er betrokkenheid gecreëerd, zijn prestaties in de distributiecentra verbeterd en kosten verlaagd” vertelt Paul. “Het platform biedt een duurzame prestatieverbetering voor de middellange termijn. Met een blijvend positief resultaat!”

Ook bedrijfsprocessen optimaliseren?

Naar aanleiding van feedback van de gebruikers zijn we inmiddels gestart met de ontwikkeling van versie 2.0.

Factsheet

Looptijd ontwikkeling3 maanden
TechniekSpring, Thymeleaf, PostgreSQL, Bootstrap, Javascript
Aantal ontwikkelaars2
Meer over de techniek