Menu
088-Ambrero (088-2627376)
Software ontwikkeling Usability: de gebruiker centraal

Usability: de gebruiker centraal

Software die je werk ondersteunt. Altijd, overal

Software en webapplicaties moeten mensen meer plezier geven in hun werk. Om dat voor elkaar te krijgen, luisteren we heel goed naar de gebruikers. Want iedere gebruiker wil iets anders. En niemand wil overbodige handelingen. Aan ons de taak om daar efficiënte oplossingen voor te ontwikkelen.

Usability: de mens centraal

Ontwerpteams met oog voor de mens

Techniek vinden we interessant, maar de mens blijft belangrijker. Onze software moet zo gebruiksvriendelijk zijn dat handleidingen en trainingen overbodig worden. Daarom spreken wij alle gebruikersgroepen graag persoonlijk. En verplaatsen we ons in hun situatie.

Analyse
Ontwerp
Evaluatie
Implementatie
Meten
Ons ontwerpproces

AnalyseOntwerpEvaluatieImplementatieMeten

Analyse We brengen ideale processen van gebruikersgroepen in kaart. Die leggen we vast in gebruikersscenario’s.

Ontwerp We ontwerpen stapsgewijs. Van draadmodel tot prototype. Pas op het laatst voegen we de look and feel toe.

Evaluatie Toetsen van de draadmodellen en ‘papieren prototype’ in de praktijk, samen met de eindgebruiker.

Implementatie Ontwikkelen van een eerste interactieve versie.

Meten Door gebruikerstests vinden we mogelijkheden voor verdere verbetering. We gaan terug naar stap 1 en herhalen het proces.

Jelle van den Berg

Het systeem volgt onze ideale processen, in plaats van andersom. Ik ken geen enkel ander systeem dat zo uitgebreid is en zo intuïtief dat het precies voldoet aan onze wensen. – Jet Bavelaar, stafmedewerker Beleid en Kwaliteit CASA

Lees het artikel in ZorgVisie

Van een visie…

De beste software, is software die aansluit op je bedrijfsvisie. Is jouw organisatie progressief en dynamisch of juist conventioneel en gestructureerd? Ben je toe aan consolidatie of wil je juist groeien? Jouw visie vertalen we naar ‘design principles’ die we tijdens het ontwerpproces van de software bewaken.

…naar een prototype…

Vervolgens ontwikkelen we stapsgewijs de functionaliteiten en verfijnen we die. Je ideeën maken we zo snel mogelijk concreet met een ruw prototype. Dit prototype geeft je al vroeg in het ontwikkeltraject een goed beeld van de uiteindelijke applicatie.

…tot geweldig werkende software

Testen van een ruw prototype heeft enorme voordelen. Zo kun je uiteindelijke gebruikers vroegtijdig betrekken bij de ontwikkeling. Verbeteringen voeren we direct door, in plaats van achteraf. Zo komen we stapsgewijs tot software die naadloos aansluit op je werkprocessen.

Wat ontwikkelt Ambrero zoal?

Een greep uit onze projecten.

Bekijk meer

Omzet- en efficiëntieverhoging door onze tests

Kleine aanpassingen kunnen fantastische gevolgen hebben. Daarom analyseren we altijd hoe gebruikersgroepen de software ervaren. We geven hen een reeks taken en analyseren de uitvoering ervan nauwgezet. Zo zorgde ons gebruikersonderzoek bij e-commerce platform mkb-afval.nl direct voor minder afhakers in het bestelproces. Met een grotere omzet tot gevolg.

Wilt u nog meer weten?

Bel dan met Bart Matthaei, mede-eigenaar van Ambrero. Of stuur direct een e-mail zodat we in contact kunnen komen.

Bart Matthaei
Bart Matthaei
directie & sales
088-2627376

Enkele klanten

Ziggo logo GATSO logo Mylaps logo KPN logo